rychlost

Výhodou lezeckej techniky je
jej flexibilnosť a rýchlosť
realizácie. Aj vďaka tomu sú
výškové práce rýchlejšie
realizovateľné a efektívnejšie.