Sanácie všetkého druhu

  • Sanácií tehlového muriva
  • Sanácie a reprofilácie betónového muriva
  • Sanácie betónových povrchov
  • Statické zosilňovanie konštrukcií
  • Sanácie skalných stien v lomoch  a na miestach kde je to potrebne pre udržanie BOZP