Reklamné práce

Realizácia veľkoplošných reklám, vešanie bannerov, výlep reklám, montáže reklamných konštrukcií, rámov na reklamné bannery, výroba nasledná montaž a vylepovanie billboardov.

Taktiež vykonávame maľované reklamy tak na priemyselných objektoch, ako aj na obytných domoch. Tieto práce vykonávame za použitia horolezeckej techniky aj na ťažko prístupných miestach.