Orezávanie stromov

Našim povolaním je ochrana stromov a starostlivosť o ne, nasadenie preventívnych a pomocných opatrení pre dlhodobé zachovanie všetkých oslabených, chorých a ohrozených stromov. Arboristika je rovnako umenie ako aj veda. Kombinuje remeslo, zručnosť a cit s vedením a faktami.

Ponúkame odstranovanie a ošetrovanie nebezpečných konárov aj stromov v záhradach, parkoch, nad cestou, nad plotom, nad domom v blískosti elektrického vedenia. Cena podľa obtiažnosti práce.

bigphoto