Montáže konštrukcií


montáž a demontáž stožiarov vysokého napätia (vvn)

montáž stožiarov pre mobilných operátorov prípadne  montáž zariadení 

montáž oceľových konštrukcií

montáž náročnejších konštrukčných celkov